Altres boles

També tenim altres tipus de boles de diferents formes, colors i materials, com són el coco, la mareperla, la resina, la banya, etc...

PE353
2 cm.
1 pç.: X €
3 pç.: X €
PE352
2 cm.
1 pç.: X €
3 pç.: X €
PE354
2 cm.
1 pç.: X €
3 pç.: X €
PE355
3 cm.
1 pç.: X €
3 pç.: X €

PE356
3 cm.
1 pç.: X €
3 pç.: X €

PE357
3 cm.
1 pç.: X €
3 pç.: X €

14840
11 mm
1 pç.: X €
10 pç.: X €
100 pç.: X €

14841
11 mm
1 pç.: X €
10 pç.: X €
100 pç.: X €
14842
11 mm
1 pç.: X €
10 pç.: X €
100 pç.: X €
14843
11 mm
1 pç.: X €
10 pç.: X €
100 pç.: X €
14850
20 mm
1 pç.: X €
4 pç.: X €
50 pç.: X €
14851
20 mm
1 pç.: X €
4 pç.: X €
50 pç.: X €
14852
20 mm
1 pç.: X €
4 pç.: X €
50 pç.: X €
FOLRADES DE CORDA
LUMBAG
PE366
1 pç.: X €
6 pç.: X €
PE367
1 pç.: X €
6 pç.: X €
PE368
1 pç.: X €
6 pç.: X €
MAREPERLA
AC550
1 pç.: X €
6 pç.: X €
AC551
1 pç.: X €
6 pç.: X €
AC552
1 pç.: X €
6 pç.: X €
AC553
1 pç.: X €
6 pç.: X €
AC554
1 pç.: X €
6 pç.: X €
AC555
1 pç.: X €
6 pç.: X €
AC556
1 pç.: X €
6 pç.: X €
AC557
1 pç.: X €
6 pç.: X €
AC558
1 pç.: X €
6 pç.: X €
AC559
1 pç.: X €
6 pç.: X €
AC560
1 pç.: X €
6 pç.: X €
AC561
1 pç.: X €
6 pç.: X €
COCO

AC562
X €

AC563
X €
AC564
X €
AC565
X €
AC566
X €
AC567
X €
AC568
X €
AC569
X €
AC570
X €
AC571
X €
AC572
X €
AC573
X €
ÈTNICA RESINA
E1015
1 pç.: X €
5 pç.: X €
E1021
1 pç.: X €
3 pç.: X €
E1022
1 pç.: X €
6 pç.: X €
E1023
1 pç.: X €
6 pç.: X €
E1024
1 pç.: X €
9 pç.: X €
E1025
1 pç.: X €
8 pç.: X €
E1026
1 pç.: X €
3 pç.: X €
E1027
1 pç.: X €
7 pç.: X €
E1028
1 pç.: X €
8 pç.: X €
E1029
1 pç.: X €
4 pç.: X €
E1030
1 pç.: X €
6 pç.: X €
E1031
1 pç.: X €
15 pç.: X €
E1001
1 pç.: X €
4 pç.: X €
E1002
1 pç.: X €
9 pç.: X €
E1003
1 pç.: X €
8 pç.: X €
E1005
1 pç.: X €
5 pç.: X €
E1006
1 pç.: X €
6 pç.: X €
E1007
1 pç.: X €
6 pç.: X €
E1008
1 pç.: X €
15 pç.: X €
E1012
1 pç.: X €
7 pç.: X €
E1013
1 pç.: X €
8 pç.: X €
E1020
1 pç.: X €
7 pç.: X €
E1036
1 pç.: X €
20 pç.: X €
E1040
1 pç.: X €
8 pç.: X €
E1077
1 pç.: X €
5 pç.: X €
E1078
1 pç.: X €
2 pç.: X €
E1079
1 pç.: X €
6 pç.: X €
E1080
1 pç.: X €
10 pç.: X €
E1081
1 pç.: X €
15 pç.: X €
E1082
1 pç.: X €
3 pç.: X €
E1083
1 pç.: X €
8 pç.: X €
E1084
1 pç.: X €
15 pç.: X €
E1085
1 pç.: X €
10 pç.: X €
E1086
1 pç.: X €
3 pç.: X €
E1087
1 pç.: X €
2 pç.: X €
E1088
1 pç.: X €
2 pç.: X €
CLAYCOLOR (semblant al Fimo)
FELTRE

10 mm: X € (1 pç.)
10 mm: X € (5 pç. iguals)
10 mm: X € (50 pç. iguals)
15 mm: X € (1 pç.)
15 mm: X € (5 pç. iguals)
15 mm: X € (50 pç. iguals)
20 mm: X € (1 pç.)
20 mm: X € (5 pç. iguals)
20 mm: X € (50 pç. iguals)
25 mm: X € (1 pç.)
25 mm: X € (2 pç. iguals)
25 mm: X € (30 pç. iguals)
30 mm: X € (1 pç.)
30 mm: X € (2 pç. iguals)
30 mm: X € (20 pç. iguals)