Cordó PVC

És un fil flexible, dúctil, molt translúcid i de gran resistència a la deterioració ambiental. S’utilitza en treballs d’aire modern, fresc i natural i es poden utilitzar peces de diferents materials. Disponible en peces de 5 mts., i en varis colors.

X € (5 mts.)