Cordes teixides

Les cordes teixides són de nylon mate blanc; hi han cordes de 3 m/m, 4 m/m, 5 m/m, 6 m/m, 7 m/m, 8 m/m, 10 m/m, 12 m/m 14 m/m i 16 m/m.
També tenim cordes teixides de nylon en color negre de 4 m/m, 5 m/m, 6 m/m, 8 m/m i 10 m/m. Per la seva resistència tenen una infinitat d’usos.

14 m/m (pç. 100 mts.) : X €/kg. o a metres

3 m/m (pç. 200 mts.) : X €/kg. o a metres
Informació d'interès:
4 m/m (pç. 200 mts.) : X €/kg. o a metres
5 m/m (pç. 100 mts.) : X €/kg. o a metres
6 m/m (pç. 100 mts.) : X €/kg. o a metres
7 m/m (pç. 100 mts.) : X €/kg. o a metres
8 m/m (pç. 100 mts.) : X €/kg. o a metres
10 m/m (pç. 100 mts.) : X €/kg. o a metres
12 m/m (pç. 100 mts.) : X €/kg. o a metres
16 m/m (pç. 100 mts.) : X €/kg. o a metres
4 m/m negra: X €/pç. (100 mts.)
5 m/m negra: X €/pç. (100 mts.)
6 m/m negra: X €/pç. (100 mts.)
8 m/m negra: X €/pç. (100 mts.)
10 m/m negra: X €/pç. (100 mts.)
12 m/m negra: X €/pz. (100 mts.)