Tipus B

El Poliester Tipus B és un fil molt resistent de 3/c, 4/c i 5/c, en color negre, blanc o marró. Pot servir, entre altres usos, per etiquetes, cosir matalassos, etc.

Tipus B blanc: X €/kg.
Tipus B color: X €/kg.

Informació d'interès: