Sastre - Modista

De la marca OMEGA Distribuïdora de Hilos, les caixes de Sastre o modista, és un fil 100% cotó, pentinat, torçat, merceritzat i lubricat. Recomanat tant per cosir com per fer punta de coixí, va presentat en caixes de 12 carrets petits. La caixa de Sastre són colors foscos i la caixa de Modista colors vius.

Sastre - Modista : X €/caixa

Informació d'interès: