Quadrats

Quadrats de diferents dimensions: 10 x 10 cm., 12 x 12 cm., 15 x 15 cm., 20 x 20 cm., 25 x 25 cm., 30 x 30 cm. Per encàrrec es poden fer els quadrats a la mida desitjada.

Quadrats 10 x 10 cm. : X €/un.
Quadrats 12 x 12 cm. : X €/un.
Quadrats 15 x 15 cm. : X €/un.
Quadrats 20 x 20 cm. : X €/un.
Quadrats 25 x 25 cm. : X €/un.
Quadrats 30 x 30 cm. : X €/un.

Informació d'interès: