Estopa

L’estopa de cànem serveix per decoració i treballs de fontaneria.

Estopa: X €/kg.

Informació d'interès: