Guarnicioner

El fil de guarnicioner, és un cordó prim de cànem sense polir, però no tant bast com el Fil Sec.
Serveix per enquadernar llibres. I els gruixos disponibles són de: 2/c, 3/c, 4/c, 5/c, 6/c i 7/c.

Guarnicioner: X €/bob.

Informació d'interès: