Lli

Fil de lli, 3/c extra, en bobines d’uns 300 mts., està disponible amb diferents colors; com són els verds, groc, vermell, blanc, morat, torrat, blaus, salmó, etc..
Generalment serveix per cosir i bijuteria.

Lli 3/c : X €/pç. (300 mts.)
Lli 2/c : X €/pç. (només natural)
Informació d'interès: