Peus de fusta

Diferents peus de fusta per pantalles de diferents models i colors. Els models són: salomònic gran massís, salomònic gran foradat,  salomònic petit massís, salomònic petit foradat, estriat gran, estriat petit, piramidal, rodó i ovalat. Pel que fa els colors, està sense envernissar (fusta normal), color mel, noguera, provençal i patina noguera.

Peu Salomònic gran massís (sense pintar) : X €
Peu Salomònic gran massís (pintat): X €
Peu Salomònic petit massís (sense pintar) : X €
Peu Salomònic petit massís (pintat): X €
Peu Salomònic gran foradat (sense pintar) : X €
Peu Salomònic gran foradat (pintat): X €
Peu Salomònic petit foradat (sense pintar) : X €
Peu Salomònic petit foradat (pintat): X €
Peu Estriat gran (sense pintar) : X €
Peu Estriat gran (pintat): X €
Peu Estriat petit (sense pintar) : X €
Peu Estriat petit (pintat): X €
Peu Piramidal (sense pintar) : Esgotat
Peu Piramidal (pintat): X €
Peu Ovalat (sense pintar) : X €
Peu Ovalat (pintat): X €
Peu Rodó (sense pintar) : X €
Peu Rodó (pintat): X €

Informació d'interès:
Sense pintar
Noguera
Patina noguera
Mel
COLORS
Provençal
MODELS
Salomònic gran massís
Salomònic petit massís
Salomònic gran foradat
Salomònic petit foradat
Estriat gran
Estriat petit
Piramidal
Ovalat
Rodó