Boles fusta
Boles vidre
Boles metal.
Altres boles
Cordó cautxú
Cordó PWX
Cordó PVC
Fil elàstic
Cua de rata
Altres cord.
Fornitures
Claycolor
PMC