Cordes cànem
Fil polit
Fil sec
Frisel·la
Floca cànem
Estopa
Guarnicioner
Cordes sisal
Floca sisal
Cordill sisal
Jute torçat
Jute teixit
Cord. vegetal
Coco
Jacint
Ràfia
Lli
Nativa